Przeglądy budowlane Ożarów Mazowiecki Przegląd, Powiat Warszawski Zachodni Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy silidnie i fachowo.05-850 Rzezczypospolitej 129/133 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Ożarów Mazowiecki. Przeglądy roczne Ożarów Mazowiecki, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Ożarów Mazowiecki, ekspertyzy Jan Górka kancelaria@pwz.pl starosta@pwz.pl mazowieckie 22 7337201

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży odpowiedzialność dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów mających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Ożarów Mazowiecki
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Ożarów Mazowiecki
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Ożarów Mazowiecki
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Ożarów Mazowiecki
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Ożarów Mazowiecki

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Ożarów Mazowiecki
kontrole techniczne budynków Ożarów Mazowiecki

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Ożarów Mazowiecki Portal Ożarów Mazowiecki Miasto Ożarów Mazowiecki Przeglądy techniczne Ożarów Mazowiecki Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku